Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu

- 13/01/2023 2:29:09 CH


 THÔNG BÁO

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La
2.Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch
vụ đô thị Sơn La
3.Địa chỉ:Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
4.Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu
bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô
thị ...
5.Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng 
6.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.Giá khởi điểm:12.165 đồng/cổ phần
8.Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.080.876 cổ phần
10.Điều kiện tham gia dự đấu giá:Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều
kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường
và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu.
11.Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
12.Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023
(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
- Địa điểm: Tại BSC và các đại Đấu giá khác. Quý khách xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu và được đăng tải trên website của BSC (http://www.bsc.com.vn) và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (http://hnx.vn).
Tại Hà Nội: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Địa chỉ: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39352722                Fax: 024 22200669
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số
1231.0000.163777 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang
Trung;
Tại Thành phố Hồ Chí Minh: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38218508                Fax: 028 38218510
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1191.0000.051400 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;      
13.Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi
nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/02/2023.
14.Thời gian và địa điểm đấu giá
Thời gian: 09h00 ngày 15/02/2023.
Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
15.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023
16.Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày
17/02/2023 đến ngày 22/02/2023

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá trên website www.hnx.vn hoặc www.bsc.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu.

 

Các tin liên quan