CTCP B.C.H
CTCP B.C.H (BCA : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP B.C.H
Km 77+500, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương
www.bch.com.vn
+84 (220) 356-0641
Fax
+84 (220) 356-0642
Email
bch@gmail.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 6,4 (-0,20/-3,03%)
Biến động trong ngày 6,30 - 6,60
Khối lượng 80.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 6,42
Biến động trong 52 tuần 4,10 - 7,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 81.060,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 19.000.000
Vốn hóa thị trường 121,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,01
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,03
Đòn bẩy tài chính 5,05
EPS 289,76
PE 22,09
PB 0,85

Tin tức về BCA

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 80.700 6,40 -0,20/-0,03%
BVG 126.550 2,80
0/0%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 200 23,00 -0,30/-0,01%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 50.583.500 27,30 -1,10/-0,04%
HSG 34.490.400 21,55 -1,60/-0,07%
ITQ 218.300 3,10 -0,10/-0,03%