CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Tài chính : Dịch vụ tài chính
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
27C Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Tp.HCM
www.bamboocap.com.vn
+84 (8) 626-80680
Fax
+84 (28) 628-81188
Email
bamboocap.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCG
Sàn HOSE
Giá hiện tại 8,8 (-0,58/-6,18%)
Biến động trong ngày 8,80 - 9,57
Khối lượng 13.750.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 9,48
Biến động trong 52 tuần 6,96 - 12,45
Khối lượng trung bình (10 ngày) 14.523.860,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 533.467.622
Vốn hóa thị trường 4.694,52 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,30
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 1,40
EPS -16,66
PE 62,56
PB 0,27