CTCP Bamboo Capital
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Dịch vụ tài chính : Dịch vụ tài chính
CTCP Bamboo Capital
27C Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Tp.HCM
www.bamboocap.com.vn
+84 (8) 626-80680
Fax
+84 (28) 628-81188
Email
bamboocap.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCG
Sàn HOSE
Giá hiện tại
17,05 (0/0%)
Biến động trong ngày 17,00 - 17,30
Khối lượng 3.595.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 16,73
Biến động trong 52 tuần 12,80 - 32,25
Khối lượng trung bình (10 ngày) 6.089.960,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 503.305.437
Vốn hóa thị trường 8.581,36 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,38
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,17
Đòn bẩy tài chính
EPS 1.737,35
PE 9,81
PB 0,77