CTCP Bamboo Capital
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Tài chính : Dịch vụ tài chính
CTCP Bamboo Capital
27C Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Tp.HCM
www.bamboocap.com.vn
+84 (8) 626-80680
Fax
+84 (28) 628-81188
Email
bamboocap.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCG
Sàn HOSE
Giá hiện tại 6,45 (+0,15/+2,38%)
Biến động trong ngày 6,31 - 6,47
Khối lượng 2.446.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 6,27
Biến động trong 52 tuần 4,54 - 27,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.424.350,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 533.467.622
Vốn hóa thị trường 3.440,87 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,29
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính 2,19
EPS 642,93
PE 10,03
PB 0,26