CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico ( : )
Dầu khí :
CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
Số 001 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
ksbanggiangcaobang.com.vn
+84 (206) 395-5789
Fax
+84 (206) 385-5984
Email
banggiang.tkv@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
21,50 (0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày ) 21,50
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB