CTCP Thủy điện Bắc Hà
CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Bắc Hà
Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
www.thuydienbachalaocai.com.vn
+84 (214) 629-4668
Fax
+84 (214) 626-8606
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK BHA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
13,40 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 14,29
Biến động trong 52 tuần 11,90 - 17,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 950,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 66.000.000
Vốn hóa thị trường 1.003,20 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 1,12
EPS 1.489,78
PE 10,20
PB 1,31

Tin tức về BHA

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 0 0,00
0/0%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 0 0,00
0/0%
BTP 0 0,00
0/0%
CHP 0 0,00
0/0%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 0 0,00
0/0%
DTE 0 0,00
0/0%