CTCP Thủy điện Bắc Hà
CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Bắc Hà
Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
www.thuydienbachalaocai.com.vn
+84 (214) 629-4668
Fax
+84 (214) 626-8606
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK BHA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 14,5 (+0,60/+4,32%)
Biến động trong ngày 14,50 - 14,90
Khối lượng 5.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 14,29
Biến động trong 52 tuần 10,10 - 16,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.240,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 66.000.000
Vốn hóa thị trường 957,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,65
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,29
EPS 1.466,05
PE 9,89
PB 1,28

Tin tức về BHA

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 200 39,50 -0,30/-0,01%
BHA 5.100 14,50 +0,60/+0,04%
BSA 36.600 18,00 +0,50/+0,03%
BTP 0 0,00
0/0%
CHP 42.700 25,00 +0,10/+0,00%
DNA 25 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 4.000 67,50 +0,60/+0,01%
DTE 1.300 14,30 -0,10/-0,01%