CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO : UPCOM)
Y tế : Dược phẩm
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
www.biopharco2.com.vn
+84 (258) 381-3067
Fax
+84 (258) 382-8135
Email
biopharco@dng.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BIO
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
30,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 30,00 - 31,80
Khối lượng 1.800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 28,51
Biến động trong 52 tuần 9,80 - 10,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 8.551.500
Vốn hóa thị trường 83,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 0,04
EPS 239,37
PE 40,94
PB 0,96

Tin tức về BIO

BIO: Thay đổi nhân sự

14/06/2022 02:58:00

Cổ phiếu cùng ngành

Y tế > Dược phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AGP 1.000 21,10
0/0%
BCP 0 0,00
0/0%
BIO 1.800 30,00
0/0%
CDP 0 0,00
0/0%
CGP 0 0,00
0/0%
CNC 11.100 29,00
0/0%
DBD 22.200 41,15 +0,20/+0,00%
DBM 100 32,90 -5,70/-0,15%
DBT 12.200 13,70 +0,25/+0,02%