CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO : UPCOM)
Y tế : Dược phẩm
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
www.biopharco2.com.vn
+84 (258) 381-3067
Fax
+84 (258) 382-8135
Email
biopharco@dng.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BIO
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 22 (-2,70/-10,93%)
Biến động trong ngày 22,00 - 22,00
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 24,53
Biến động trong 52 tuần 9,80 - 10,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 8.551.500
Vốn hóa thị trường 83,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 0,04
EPS 239,37
PE 40,94
PB 0,96

Tin tức về BIO

BIO: Thay đổi nhân sự

14/06/2022 02:58:00

Cổ phiếu cùng ngành

Y tế > Dược phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AGP 6.202 20,50 -0,50/-0,02%
BCP 0 0,00
0/0%
BIO 100 22,00 -2,70/-0,11%
CDP 3.301 12,00
0/0%
CGP 0 0,00
0/0%
CNC 0 0,00
0/0%
DBD 30.700 40,50 -0,95/-0,02%
DBM 0 0,00
0/0%
DBT 11.800 12,30 -0,10/-0,01%