Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Bảo hiểm : Công ty bảo hiểm
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại
29,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 29,00 - 29,70
Khối lượng 223.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 29,17
Biến động trong 52 tuần 26,00 - 49,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 310.360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 109.623.985
Vốn hóa thị trường 3.255,83 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,11
Đòn bẩy tài chính 2,05
EPS 2.319,62
PE 12,80
PB 1,52

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Bảo hiểm > Công ty bảo hiểm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 5.200 47,20 +0,60/+0,01%
AIC 6.800 11,10 -0,20/-0,02%
BIC 82.100 30,00 +1,50/+0,05%
BLI 0 0,00
0/0%
BMI 223.300 29,70
0/0%
BVH 750.100 58,20 +1,50/+0,03%
MIG 934.000 24,30 +0,30/+0,01%
PGI 12.700 27,50 +0,30/+0,01%
PTI 900 57,50 +1,30/+0,02%
VNR 20.500 25,70
0/0%