Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Công ty bảo hiểm
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 27 (-0,20/-0,74%)
Biến động trong ngày 26,00 - 27,00
Khối lượng 273.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 27,92
Biến động trong 52 tuần 15,50 - 32,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 156.950,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 109.623.985
Vốn hóa thị trường 2.959,85 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,06
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 1,92
EPS 2.687,70
PE 10,05
PB 1,26

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty bảo hiểm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 16.000 42,00 -0,70/-0,02%
AIC 8.003 9,80 -0,20/-0,02%
BHI 0 0,00
0/0%
BIC 234.000 26,20 -0,30/-0,01%
BLI 1.900 12,30 +0,10/+0,01%
BMI 273.000 27,00 -0,20/-0,01%
BVH 880.900 43,60 -0,75/-0,02%
MIG 374.200 18,00 -0,10/-0,01%
PGI 14.000 25,80
0/0%
PTI 38.203 34,00 -1,90/-0,05%