Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Các công ty bảo hiểm tổng hợp
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 26 (-0,15/-0,57%)
Biến động trong ngày 25,35 - 27,00
Khối lượng 1.149.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 24,43
Biến động trong 52 tuần 20,05 - 29,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 551.090,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 120.585.408
Vốn hóa thị trường 3.135,22 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 1,62
EPS 2.723,39
PE 9,55
PB 1,14

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 148.494 25,40 +0,20/+0,01%
AIC 445 12,30 +0,30/+0,02%
BHI 100 14,70 +1,70/+0,13%
BIC 340.500 32,90 -0,65/-0,02%
BLI 157.719 11,10 +0,20/+0,02%
BMI 1.149.500 26,00 -0,15/-0,01%
MIG 1.177.700 20,70 +0,40/+0,02%
PGI 100 24,50
0/0%
PTI 2.594 32,50 +0,70/+0,02%