Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Công ty bảo hiểm
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 23,6 (-1,40/-5,60%)
Biến động trong ngày 23,60 - 24,90
Khối lượng 304.800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 24,73
Biến động trong 52 tuần 15,50 - 44,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 104.460,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 109.623.985
Vốn hóa thị trường 2.587,13 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,07
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 1,80
EPS 2.666,59
PE 8,85
PB 1,13

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty bảo hiểm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 25.580 33,00 +0,70/+0,02%
AIC 7.500 10,00 -0,40/-0,04%
BIC 73.300 27,60 -0,35/-0,01%
BLI 0 0,00
0/0%
BMI 304.800 23,60 -1,40/-0,06%
BVH 144.100 48,45
0/0%
MIG 188.200 16,00 -0,20/-0,01%
PGI 100 27,10 +0,80/+0,03%
PTI 71.400 40,80 +2,80/+0,07%
VNR 13.000 23,10
0/0%