CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 78 (-0,40/-0,51%)
Biến động trong ngày 77,60 - 78,80
Khối lượng 77.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 77,88
Biến động trong 52 tuần 48,10 - 87,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 425.100,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 6.417,90 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,28
ROA (%) 0,24
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,16
EPS 10.379,29
PE 7,55
PB 2,22

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 1.710.500 11,60 +0,05/+0,00%
ABS 904.900 7,02 +0,06/+0,01%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 100 12,85 -0,05/0,00%
APH 447.200 9,12 +0,13/+0,01%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 77.100 78,00 -0,40/-0,01%
BRC 0 0,00
0/0%
BRR 0 0,00
0/0%