CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại
58,60 (0/0%)
Biến động trong ngày 57,60 - 59,00
Khối lượng 104.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 57,16
Biến động trong 52 tuần 48,10 - 67,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 88.210,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 4.797,05 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,21
ROA (%) 0,13
ROE (%) 0,15
Đòn bẩy tài chính 0,20
EPS 6.868,70
PE 8,53
PB 1,83

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 1.564.200 7,41 +0,05/+0,01%
ABS 758.000 6,38 -0,02/0,00%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 4.700 14,55 +0,15/+0,01%
APH 1.425.500 7,80 -0,15/-0,02%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 104.400 58,60
0/0%
BRC 20.900 11,30 +0,70/+0,07%
BRR 31.400 28,00 -0,20/-0,01%