CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại
107,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 107,00 - 108,30
Khối lượng 160.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 108,87
Biến động trong 52 tuần 78,00 - 126,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 181.580,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 8.759,12 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,41
ROA (%) 0,33
ROE (%) 0,39
Đòn bẩy tài chính 0,21
EPS 11.594,49
PE 9,73
PB 3,21

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 7.863.700 11,10 -0,30/-0,03%
ABS 520.900 5,40 -0,04/-0,01%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 3.437 7,50 +0,30/+0,04%
APH 4.501.000 9,21 -0,69/-0,07%
APP 4.154 14,00 -1,80/-0,11%
BMP 160.200 107,00
0/0%
BRC 4.500 14,40 -0,30/-0,02%
BRR 300 19,00
0/0%