CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 115,5 (+2,00/+1,76%)
Biến động trong ngày 113,10 - 115,90
Khối lượng 200.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 110,79
Biến động trong 52 tuần 56,00 - 119,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 300.560,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 9.291,22 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,36
ROA (%) 0,31
ROE (%) 0,38
Đòn bẩy tài chính 0,28
EPS 12.704,55
PE 9,58
PB 3,71

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 3.248.600 11,10 -0,10/-0,01%
ABS 463.300 5,93
0/0%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 2.500 8,00 -0,10/-0,01%
APH 307.600 8,53 -0,10/-0,01%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 200.400 115,50 +2,00/+0,02%
BRC 0 0,00
0/0%
BRR 0 0,00
0/0%