CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Hóa chất : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại
67,20 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 63,57
Biến động trong 52 tuần 49,20 - 67,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 66.220,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 5.501,06 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,21
ROA (%) 0,13
ROE (%) 0,15
Đòn bẩy tài chính 0,20
EPS 4.412,15
PE 15,23
PB 2,25

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 0 0,00
0/0%
ABS 0 0,00
0/0%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 0 0,00
0/0%
APH 0 0,00
0/0%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 0 0,00
0/0%
BRC 0 0,00
0/0%
BRR 0 0,00
0/0%