CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 25,8 (+0,70/+2,79%)
Biến động trong ngày 25,60 - 25,80
Khối lượng 6.302
Giá trung bình ( 10 ngày ) 26,74
Biến động trong 52 tuần 14,80 - 28,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 126.210,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 1.088,31 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,12
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 1,13
EPS 6.545,53
PE 3,88
PB 0,99

Tin tức về CST

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAH 4.038.770 4,10 +0,50/+0,14%
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 0 0,00
0/0%
CST 6.302 25,80 +0,70/+0,03%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 4.900 13,00 -0,10/-0,01%
MDC 0 0,00
0/0%
MVB 0 0,00
0/0%
NBC 29.800 12,10 +0,30/+0,03%
TC6 3.800 9,80 +0,10/+0,01%