CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 20,9 (-0,90/-4,13%)
Biến động trong ngày 20,60 - 21,70
Khối lượng 321.470
Giá trung bình ( 10 ngày ) 21,36
Biến động trong 52 tuần 10,80 - 24,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 143.220,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 895,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,31
Đòn bẩy tài chính 2,53
EPS 7.932,94
PE 2,63
PB 0,93

Tin tức về CST

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 0 0,00
0/0%
CST 321.470 20,90 -0,90/-0,04%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 7.501 10,20
0/0%
MDC 5.100 13,30 +0,30/+0,02%
MVB 0 0,00
0/0%
NBC 142.750 10,90
0/0%
TC6 381.320 9,10 -0,20/-0,02%