CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Tài nguyên cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
17,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 17,70 - 17,80
Khối lượng 81.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 17,73
Biến động trong 52 tuần 13,30 - 28,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 110.130,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 758,39 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,04
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 3,81
EPS 3.314,75
PE 5,34
PB 1,10

Tin tức về CST

CST: Thay đổi nhân sự

01/08/2022 02:40:00

Cổ phiếu cùng ngành

Tài nguyên cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 1.400 79,50 +1,50/+0,02%
CST 81.500 17,70
0/0%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 25.041 15,00 +0,60/+0,04%
MDC 1.400 11,20
0/0%
MVB 0 0,00
0/0%
NBC 280.794 17,00 -0,20/-0,01%
TC6 227.308 10,00
0/0%