CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.vietinbanksc.com.vn
+84 (24) 627-80012
Fax
+84 (24) 397-41760
Email
vanphong@vietinbanksc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK CTS
Sàn HOSE
Giá hiện tại 16,75 (+0,95/+6,01%)
Biến động trong ngày 15,60 - 16,75
Khối lượng 3.549.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 15,12
Biến động trong 52 tuần 7,02 - 38,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.419.530,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 148.701.349
Vốn hóa thị trường 2.490,75 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,45
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính 1,72
EPS 477,92
PE 35,05
PB 1,37

Tin tức về CTS

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 118.801 10,20 +0,20/+0,02%
AGR 2.726.700 9,39 +0,49/+0,06%
APG 797.400 7,01 +0,01/+0,00%
APS 2.084.449 10,00 +0,30/+0,03%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 9.721 5,40
0/0%
BSI 2.205.600 23,15 +1,50/+0,07%
BVS 291.218 19,10 +0,40/+0,02%
CSI 23.800 61,00 +0,30/+0,00%
CTS 3.549.700 16,75 +0,95/+0,06%