CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (DAE : HNX)
Dịch vụ tiêu dùng : Xuất bản
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
39 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
www.sachgiaoduc.com
+84 (236) 388-6497
Fax
+84 (236) 388-7793
Email
sgddn@nxbgd.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DAE
Sàn HNX
Giá hiện tại 19,8 (+1,30/+7,03%)
Biến động trong ngày 19,80 - 19,80
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 18,38
Biến động trong 52 tuần 19,50 - 30,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 50,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.498.680
Vốn hóa thị trường 32,52 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,30
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 0,44
EPS 3.083,18
PE 7,04
PB 1,05

Tin tức về DAE

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Xuất bản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ADC 100 18,10 -1,40/-0,07%
ALT 200 16,10 -1,40/-0,08%
BDB 0 0,00
0/0%
BED 0 0,00
0/0%
BST 0 0,00
0/0%
DAD 3.600 19,30 -0,20/-0,01%
DAE 100 19,80 +1,30/+0,07%
DHI 5.400 5,60 -0,30/-0,05%
DNB 0 0,00
0/0%
EBS 0 0,00
0/0%