CTCP DAP - VINACHEM
CTCP DAP - VINACHEM (DDV : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP DAP - VINACHEM
Lô N5.8, Khu công nghiệp Đình Vũ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
www.dapdinhvu.com.vn
+84 (225) 397-9368
Fax
+84 (225) 397-9170
Email
daphaiphong@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK DDV
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 11 (-0,30/-2,65%)
Biến động trong ngày 10,80 - 11,60
Khối lượng 1.828.901
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,90
Biến động trong 52 tuần 8,10 - 14,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.065.400,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 146.109.900
Vốn hóa thị trường 1.607,21 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,06
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính 0,22
EPS 480,77
PE 22,88
PB 0,95

Tin tức về DDV

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 6.690.300 10,80 -0,30/-0,03%
ABS 1.050.500 6,04 -0,10/-0,02%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 10.100 8,00 +0,05/+0,01%
APH 1.045.400 8,40 -0,25/-0,03%
APP 5.400 4,40
0/0%
BMP 490.300 115,50 +5,50/+0,05%
BRC 11.800 13,80 -0,20/-0,01%
BRR 1.300 17,70 +0,40/+0,02%