CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
www.ducgiangchem.vn
+84 (24) 382-71620
Fax
+84 (24) 382-71068
Email
ducgiangchemco@hnn.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGC
Sàn HOSE
Giá hiện tại 93,9 (+2,30/+2,51%)
Biến động trong ngày 89,90 - 94,00
Khối lượng 3.637.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 92,79
Biến động trong 52 tuần 48,10 - 99,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 4.535.040,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 379.778.413
Vốn hóa thị trường 34.787,70 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,45
ROA (%) 0,47
ROE (%) 0,57
Đòn bẩy tài chính 0,20
EPS 10.626,88
PE 8,62
PB 3,00

Tin tức về DGC

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 2.214.800 9,29 +0,09/+0,01%
ABS 632.600 6,20 +0,01/+0,00%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 5.700 11,00 +0,20/+0,02%
APH 543.700 7,91 -0,19/-0,02%
APP 3.810 5,30
0/0%
BMP 97.100 87,30 +0,30/+0,00%
BRC 0 0,00
0/0%
BRR 0 0,00
0/0%