CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Hóa chất : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
www.ducgiangchem.vn
+84 (24) 382-71620
Fax
+84 (24) 382-71068
Email
ducgiangchemco@hnn.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGC
Sàn HOSE
Giá hiện tại 93,4 (-0,90/-0,95%)
Biến động trong ngày 93,10 - 95,90
Khối lượng 1.792.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 93,05
Biến động trong 52 tuần 83,60 - 262,10
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.295.120,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 371.241.200
Vốn hóa thị trường 34.673,93 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,46
ROA (%) 0,59
ROE (%) 0,75
Đòn bẩy tài chính 0,20
EPS 13.204,30
PE 7,07
PB 3,65

Tin tức về DGC

Cổ phiếu cùng ngành

Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 4.785.200 12,10 -0,20/-0,02%
ABS 374.700 12,60 -0,15/-0,01%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 5.100 18,85 +0,10/+0,01%
APH 2.467.200 13,40 -0,40/-0,03%
APP 1.900 7,10
0/0%
BMP 39.000 64,10 -1,30/-0,02%
BRC 3.500 12,80 -0,20/-0,02%
BRR 3.000 20,70
0/0%