CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 28,7 (-0,55/-1,88%)
Biến động trong ngày 27,50 - 30,00
Khối lượng 2.428.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 32,17
Biến động trong 52 tuần 27,50 - 164,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.839.680,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.075.474
Vốn hóa thị trường 4.795,07 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,11
ROE (%) 0,32
Đòn bẩy tài chính 1,62
EPS 4.092,66
PE 7,01
PB 2,30

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 1.200 9,00 -0,40/-0,04%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 4.400 55,50 -0,50/-0,01%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 126.614 3,50 -0,10/-0,03%
CMV 0 0,00
0/0%
DGW 2.428.200 28,70 -0,55/-0,02%
FRT 858.300 61,00 -0,70/-0,01%
GCB 0 0,00
0/0%