CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 54 (-4,00/-6,90%)
Biến động trong ngày 54,00 - 59,00
Khối lượng 2.798.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 59,62
Biến động trong 52 tuần 27,50 - 70,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.485.970,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.072.974
Vốn hóa thị trường 9.021,94 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,09
ROE (%) 0,25
Đòn bẩy tài chính 1,36
EPS 2.958,86
PE 18,25
PB 4,06

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 500 13,60 -0,20/-0,01%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 700 58,50 +0,70/+0,01%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 2.092.828 9,60 -0,80/-0,08%
CMV 400 9,79 +0,09/+0,01%
DGW 2.798.300 54,00 -4,00/-0,07%
FRT 1.095.000 86,50 -2,50/-0,03%
GCB 0 0,00
0/0%