CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 55,3 (+1,80/+3,36%)
Biến động trong ngày 54,30 - 55,90
Khối lượng 697.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 59,47
Biến động trong 52 tuần 32,60 - 69,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.124.480,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.053.274
Vốn hóa thị trường 8.937,35 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,86
EPS 2.121,18
PE 25,22
PB 3,40

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 100 12,90 +0,40/+0,03%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 5.400 55,10 +0,10/+0,00%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 0 0,00
0/0%
CMV 0 0,00
0/0%
DGW 697.300 55,30 +1,80/+0,03%
FRT 481.800 145,50 +4,50/+0,03%
GCB 0 0,00
0/0%