CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Bán lẻ : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 70,4 (+0,50/+0,72%)
Biến động trong ngày 69,80 - 72,60
Khối lượng 677.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 67,31
Biến động trong 52 tuần 52,00 - 170,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 816.460,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 163.075.474
Vốn hóa thị trường 11.480,51 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,07
ROA (%) 0,16
ROE (%) 0,44
Đòn bẩy tài chính 1,85
EPS 4.795,04
PE 14,68
PB 5,50

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Bán lẻ > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 0 0,00
0/0%
AMD 2.470.300 2,92 +0,14/+0,05%
AST 38.900 60,50 +0,80/+0,01%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 4.100 45,00 +0,80/+0,02%
CEN 137.100 10,10
0/0%
CMV 1.700 14,70 -0,30/-0,02%
DGW 677.500 70,40 +0,50/+0,01%
FRT 1.945.900 86,10 +0,70/+0,01%
GCB 0 0,00
0/0%