CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
www.dhd.com.vn
+84 (263) 728-171
Fax
+84 (263) 866-457
Email
Trusochinh@dhd.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DNH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
44,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 44,00 - 44,00
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 43,14
Biến động trong 52 tuần 31,10 - 52,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 150,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 422.400.000
Vốn hóa thị trường 18.585,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,56
ROA (%) 0,22
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 0,34
EPS 2.703,09
PE 16,28
PB 3,29

Tin tức về DNH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 1.304 55,00
0/0%
BHA 2.301 15,20
0/0%
BSA 1.000 17,70 +0,10/+0,01%
BTP 9.000 13,85
0/0%
CHP 400 23,30
0/0%
DNA 100 23,10 +2,90/+0,14%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 100 44,00
0/0%
DRL 800 65,00 -0,20/0,00%
DTE 0 0,00
0/0%