CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
www.dhd.com.vn
+84 (263) 728-171
Fax
+84 (263) 866-457
Email
Trusochinh@dhd.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DNH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
44,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 45,74
Biến động trong 52 tuần 34,50 - 69,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 200,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 422.400.000
Vốn hóa thị trường 18.585,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,58
ROA (%) 0,14
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 0,52
EPS 1.905,69
PE 23,09
PB 3,54

Tin tức về DNH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 202 56,00 -0,70/-0,01%
BHA 4.500 21,50
0/0%
BSA 2.500 22,50
0/0%
BTP 15.000 13,40 -0,10/-0,01%
CHP 4.600 35,00 -0,05/0,00%
DNA 400 25,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 1.100 65,00 -0,40/-0,01%
DTE 0 0,00
0/0%