CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
www.dhd.com.vn
+84 (263) 728-171
Fax
+84 (263) 866-457
Email
Trusochinh@dhd.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DNH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 40,5 (+5,00/+14,08%)
Biến động trong ngày 40,40 - 40,50
Khối lượng 300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 39,46
Biến động trong 52 tuần 32,80 - 52,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 170,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 422.400.000
Vốn hóa thị trường 17.107,20 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,67
ROA (%) 0,22
ROE (%) 0,30
Đòn bẩy tài chính 0,32
EPS 3.577,34
PE 11,32
PB 2,63

Tin tức về DNH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 400 39,00 -0,50/-0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 20.600 17,00
0/0%
BTP 11.500 12,85 -0,05/0,00%
CHP 13.500 24,70 -0,15/-0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 300 40,50 +5,00/+0,14%
DRL 400 65,60 +0,60/+0,01%
DTE 0 0,00
0/0%