Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM : HOSE)
Hóa chất : Hóa chất chuyên dụng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM
www.dpm.vn
+84 (28) 382-56258
Fax
+84 (28) 382-56269
Email
dpm@pvfcco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DPM
Sàn HOSE
Giá hiện tại 47,4 (+0,20/+0,42%)
Biến động trong ngày 47,05 - 47,95
Khối lượng 1.805.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 47,61
Biến động trong 52 tuần 31,50 - 77,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.205.490,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 391.334.260
Vốn hóa thị trường 18.549,24 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,44
ROA (%) 0,39
ROE (%) 0,51
Đòn bẩy tài chính 0,29
EPS 14.451,25
PE 3,28
PB 1,46

Tin tức về DPM

Cổ phiếu cùng ngành

Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 172.400 24,20 -0,30/-0,01%
BT1 0 0,00
0/0%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 100 18,00
0/0%
DCM 3.288.400 32,40 +0,20/+0,01%
DHB 0 0,00
0/0%
DOC 0 0,00
0/0%
DPM 1.805.200 47,40 +0,20/+0,00%
HAI 888.900 2,27 -0,17/-0,07%