CTCP Cao su Đồng Phú
CTCP Cao su Đồng Phú (DPR : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Cao su Đồng Phú
Xã Thuận Phú I - Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước.
doruco.com.vn
+84 (271) 381-9786
Fax
+84 (271) 381-9620
Email
doruco.bpc@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DPR
Sàn HOSE
Giá hiện tại
43,30 (0/0%)
Biến động trong ngày 42,95 - 43,80
Khối lượng 533.400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 41,35
Biến động trong 52 tuần 28,60 - 73,10
Khối lượng trung bình (10 ngày) 900.530,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 86.885.932
Vốn hóa thị trường 3.762,16 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,27
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 0,39
EPS 2.339,48
PE 18,51
PB 1,21

Tin tức về DPR

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 7.998.000 11,55 +0,35/+0,03%
ABS 269.400 5,32 +0,06/+0,01%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 5.400 7,60 -0,10/-0,01%
APH 10.229.300 10,50 +0,65/+0,07%
APP 64.516 8,70 +1,10/+0,14%
BMP 70.800 110,80 +0,80/+0,01%
BRC 29.500 14,30 -0,15/-0,01%
BRR 11.000 19,30
0/0%