CTCP Kính Đáp Cầu
CTCP Kính Đáp Cầu (DSG : UPCOM)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Kính Đáp Cầu
Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
www.kinhdapcau.vn
+84 (222) 382-1369
Fax
+84 (222) 382-1507
Email
info@kinhdapcau.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DSG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 4,4 (-0,60/-12,00%)
Biến động trong ngày 4,30 - 4,40
Khối lượng 1.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 4,92
Biến động trong 52 tuần 16,10 - 22,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 30.000.000
Vốn hóa thị trường 660,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 0,87
EPS -248,46
PE
PB 4,67

Tin tức về DSG

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 35.900 15,10 -0,90/-0,06%
ACE 100 38,90 +1,00/+0,03%
ADP 100 24,20 -0,70/-0,03%
BCC 430.342 13,30 -0,70/-0,05%
BDT 101 44,40 +5,70/+0,15%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 100.100 12,90
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 6.700 28,70 -0,90/-0,03%