CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (FHS : UPCOM)
Truyền thông : Xuất bản
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.fahasasg.com.vn
+84 (28) 382-25446
Fax
+84 (28) 382-25795
Email
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK FHS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 21,8 (+2,80/+14,74%)
Biến động trong ngày 21,30 - 21,80
Khối lượng 900
Giá trung bình ( 10 ngày ) 20,55
Biến động trong 52 tuần 22,00 - 37,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 12.751.462
Vốn hóa thị trường 227,71 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 5,41
EPS 2.505,83
PE 9,98
PB 1,61

Tin tức về FHS

Cổ phiếu cùng ngành

Truyền thông > Xuất bản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ADC 0 0,00
0/0%
ALT 400 23,40
0/0%
BDB 100 10,70 -1,10/-0,09%
BED 0 0,00
0/0%
BST 0 0,00
0/0%
DAD 1.100 25,20 -0,10/0,00%
DAE 0 0,00
0/0%
DHI 5.400 5,60 -0,30/-0,05%
DNB 0 0,00
0/0%
EBS 100 10,00 -0,20/-0,02%