CTCP Khang Minh Group
CTCP Khang Minh Group (GKM : HNX)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Khang Minh Group
KCN Châu Sơn, P. Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
www.khangminhgroup.com
+84 (24) 320-02988
Fax
+84 (24) 222-07181
Email
info@khangminhgroup.com

Thông tin giao dịch

Mã CK GKM
Sàn HNX
Giá hiện tại 41,5 (-0,90/-2,12%)
Biến động trong ngày 41,40 - 45,50
Khối lượng 112.601
Giá trung bình ( 10 ngày ) 43,06
Biến động trong 52 tuần 15,90 - 55,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 106.950,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 23.813.900
Vốn hóa thị trường 988,28 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,26
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 0,98
EPS 1.555,10
PE 26,69
PB 3,07

Tin tức về GKM

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 296.000 18,00 +0,10/+0,01%
ACE 100 39,10 -6,90/-0,15%
ADP 300 24,40 +0,10/+0,00%
BCC 645.311 15,90 -0,20/-0,01%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 6.300 2,80 +0,10/+0,04%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 76.000 15,00 +0,10/+0,01%
BT6 200 5,80 +0,30/+0,05%
BTD 6.800 30,90 +0,70/+0,02%