CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC : HNX)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
Lô B6 - 5 KCN Thuận Yên,Hòa Thuận, Tam Kỳ , Quảng Nam
www.betonghoacam.com.vn
+84 (236) 633-5999
Fax
+84 (236) 222-0009
Email
hcc@betonghoacam.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCC
Sàn HNX
Giá hiện tại 10,2 (-0,20/-1,92%)
Biến động trong ngày 10,00 - 10,30
Khối lượng 24.940
Giá trung bình ( 10 ngày ) 11,92
Biến động trong 52 tuần 8,10 - 13,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 59.180,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.518.547
Vốn hóa thị trường 66,49 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,10
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 0,74
EPS 1.883,58
PE 5,42
PB 0,77

Tin tức về HCC

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 42.700 12,80 -0,10/-0,01%
ACE 8.100 33,80 +0,10/+0,00%
ADP 300 19,20
0/0%
BCC 744.414 12,20 -0,40/-0,03%
BDT 49.320 17,40 -0,50/-0,03%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 509.949 9,90 +0,20/+0,02%
BT6 1.700 4,60 +0,20/+0,05%
BTD 100 21,60
0/0%