CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC : HNX)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
Lô B6 - 5 KCN Thuận Yên,Hòa Thuận, Tam Kỳ , Quảng Nam
www.betonghoacam.com.vn
+84 (236) 633-5999
Fax
+84 (236) 222-0009
Email
hcc@betonghoacam.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCC
Sàn HNX
Giá hiện tại
10,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,17
Biến động trong 52 tuần 8,10 - 13,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 180,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.518.547
Vốn hóa thị trường 65,84 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,09
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 0,85
EPS 1.582,03
PE 6,38
PB 0,81

Tin tức về HCC

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 1.100 14,00 +0,20/+0,01%
ACE 0 0,00
0/0%
ADP 0 0,00
0/0%
BCC 34.900 11,50
0/0%
BDT 3.500 24,90 +2,20/+0,10%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 37.800 5,50 +0,20/+0,04%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%