CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC : HNX)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
Lô B6 - 5 KCN Thuận Yên,Hòa Thuận, Tam Kỳ , Quảng Nam
www.betonghoacam.com.vn
+84 (236) 633-5999
Fax
+84 (236) 222-0009
Email
hcc@betonghoacam.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCC
Sàn HNX
Giá hiện tại 10,9 (-0,50/-4,39%)
Biến động trong ngày 10,90 - 10,90
Khối lượng 300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 11,20
Biến động trong 52 tuần 9,20 - 14,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 490,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.518.547
Vốn hóa thị trường 74,31 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,07
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính 0,94
EPS 580,74
PE 19,63
PB 0,96

Tin tức về HCC

HCC: Thay đổi nhân sự

18/05/2022 02:28:00

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 222.800 17,75 -0,50/-0,03%
ACE 400 46,00 -3,40/-0,07%
ADP 500 24,50 -1,40/-0,05%
BCC 496.555 16,00
0/0%
BDT 100 38,00 -5,60/-0,13%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.800 15,40
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 19.800 29,50 +0,20/+0,01%