CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
tầng 2, 5, 6, 11 & 12, tòa nhà AB, số 76, Lê Lai, quận I, thành phố Hồ Chí Minh
www.hsc.com.vn
+84 (28) 382-33299
Fax
+84 (28) 382-33301
Email
hsc@hsc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCM
Sàn HOSE
Giá hiện tại 29,1 (-1,55/-5,06%)
Biến động trong ngày 28,60 - 30,65
Khối lượng 16.383.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 29,40
Biến động trong 52 tuần 23,75 - 36,15
Khối lượng trung bình (10 ngày) 9.206.110,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 703.971.114
Vốn hóa thị trường 20.485,56 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,42
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 1,15
EPS 1.175,41
PE 24,76
PB 2,39

Tin tức về HCM

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 1.047.224 8,50 -0,10/-0,01%
ABW 267.905 9,90 -0,20/-0,02%
AGR 3.616.000 19,65 -0,90/-0,04%
APG 285.400 13,95 -0,45/-0,03%
APS 3.222.851 7,30 -0,60/-0,08%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 163.980 10,30
0/0%
BSI 1.716.500 57,10 -2,80/-0,05%
BVS 1.230.537 44,20 -2,20/-0,05%
CSI 31.419 36,00 -1,30/-0,03%