CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Dịch vụ tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
tầng 2, 5, 6, 11 & 12, tòa nhà AB, số 76, Lê Lai, quận I, thành phố Hồ Chí Minh
www.hsc.com.vn
+84 (28) 382-33299
Fax
+84 (28) 382-33301
Email
hsc@hsc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCM
Sàn HOSE
Giá hiện tại 26,8 (-0,30/-1,11%)
Biến động trong ngày 26,80 - 27,20
Khối lượng 5.981.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 27,16
Biến động trong 52 tuần 16,50 - 58,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 7.980.720,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 457.211.949
Vốn hóa thị trường 12.253,28 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,39
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,17
Đòn bẩy tài chính 1,45
EPS 2.414,94
PE 11,10
PB 1,57

Tin tức về HCM

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 304.110 20,20 +0,10/+0,00%
AGR 407.700 12,25 -0,05/0,00%
APG 3.036.000 8,35 -0,01/0,00%
APS 1.328.555 17,30
0/0%
ART 1.330.922 5,30 -0,10/-0,02%
BMS 152.831 11,20 -0,50/-0,04%
BSI 821.500 29,25 -0,25/-0,01%
BVS 338.253 23,70 -0,20/-0,01%
CSI 118.300 89,00 -0,80/-0,01%
CTS 1.432.500 23,10 +0,90/+0,04%