CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
tầng 2, 5, 6, 11 & 12, tòa nhà AB, số 76, Lê Lai, quận I, thành phố Hồ Chí Minh
www.hsc.com.vn
+84 (28) 382-33299
Fax
+84 (28) 382-33301
Email
hsc@hsc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCM
Sàn HOSE
Giá hiện tại
31,50 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 30,01
Biến động trong 52 tuần 14,35 - 36,15
Khối lượng trung bình (10 ngày) 7.259.160,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 457.211.949
Vốn hóa thị trường 13.967,83 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,37
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,81
EPS 1.249,72
PE 24,45
PB 1,77