CTCP Hãng Sơn Đông Á
CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA : HNX)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Hãng Sơn Đông Á
số 59, Thiên Đức, TT Trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN
www.hangsondonga.com.vn
+84 (24) 369-83471
Fax
+84 (4) 369-83786
Email
Hangsondonga@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK HDA
Sàn HNX
Giá hiện tại 13,6 (-0,60/-4,23%)
Biến động trong ngày 13,40 - 14,30
Khối lượng 1.194.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,58
Biến động trong 52 tuần 8,70 - 29,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.057.360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 23.000.000
Vốn hóa thị trường 326,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,45
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 0,75
EPS 1.198,55
PE 11,85
PB 1,61

Tin tức về HDA

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 222.800 17,75 -0,50/-0,03%
ACE 400 46,00 -3,40/-0,07%
ADP 500 24,50 -1,40/-0,05%
BCC 496.555 16,00
0/0%
BDT 100 38,00 -5,60/-0,13%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.800 15,40
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 19.800 29,50 +0,20/+0,01%