CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
http://hdwaco.com.vn
+84 (220) 384-0380
Fax
+84 (220) 385-9010
Email
ctycnhd@vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HDW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
13,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 13,00 - 13,00
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,58
Biến động trong 52 tuần 11,10 - 14,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 60,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 31.882.470
Vốn hóa thị trường 414,47 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,31
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 1,19
EPS 1.512,17
PE 8,60
PB 0,98

Tin tức về HDW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 1.100 18,00 +0,70/+0,04%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 100 11,00 +1,00/+0,10%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 100 9,20 +1,20/+0,15%
BWE 204.700 46,00 -0,60/-0,01%
BWS 400 27,00 +0,10/+0,00%
CLW 100 31,05 -1,95/-0,06%