CTCP Thủy điện Nậm Mu
CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS : HNX)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Nậm Mu
xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
www.thuydiennammu.com.vn
+84 (219) 382-7276
Fax
+84 (219) 382-7276
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK HJS
Sàn HNX
Giá hiện tại 39,5 (+3,50/+9,72%)
Biến động trong ngày 32,60 - 39,50
Khối lượng 200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 34,26
Biến động trong 52 tuần 28,60 - 45,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 70,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 20.999.900
Vốn hóa thị trường 829,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,43
ROA (%) 0,15
ROE (%) 0,16
Đòn bẩy tài chính 0,05
EPS 2.115,00
PE 18,68
PB 2,79

Tin tức về HJS

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 662 54,00 -1,00/-0,02%
BHA 4.000 15,20 -0,40/-0,03%
BSA 1.900 17,80 -0,10/-0,01%
BTP 35.800 14,25 -0,05/0,00%
CHP 13.900 23,40 +0,20/+0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 100 40,10 -4,40/-0,10%
DNH 200 44,00 +1,50/+0,04%
DRL 700 64,50 +0,60/+0,01%
DTE 0 0,00
0/0%