CTCP Đầu tư EGO Việt Nam
CTCP Đầu tư EGO Việt Nam (HKT : HNX)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Đầu tư EGO Việt Nam
Tiểu khu 3, Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
http://www.egovietnam.com.vn
+84 (036) 965-0750
Fax
+84 (218) 382-2206
Email
info@hiteaco.com

Thông tin giao dịch

Mã CK HKT
Sàn HNX
Giá hiện tại 4,4 (+0,20/+4,76%)
Biến động trong ngày 4,10 - 4,40
Khối lượng 2.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 4,74
Biến động trong 52 tuần 3,30 - 7,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.350,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.135.029
Vốn hóa thị trường 26,99 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,01
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 1,22
EPS 132,45
PE 33,22
PB 0,38

Tin tức về HKT

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 312.926 9,30 +0,30/+0,03%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 0 0,00
0/0%
AGX 18 0,00
0/0%
ANT 32.703 9,90 +0,30/+0,03%
APF 22.737 60,00 +0,60/+0,01%
ATA 38.141 1,10 +0,10/+0,10%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 300 51,00
0/0%