CTCP Đầu tư EGO Việt Nam
CTCP Đầu tư EGO Việt Nam (HKT : HNX)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Đầu tư EGO Việt Nam
Tiểu khu 3, Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
http://www.egovietnam.com.vn
+84 (036) 965-0750
Fax
+84 (218) 382-2206
Email
info@hiteaco.com

Thông tin giao dịch

Mã CK HKT
Sàn HNX
Giá hiện tại
6,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 6,84
Biến động trong 52 tuần 4,70 - 7,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.135.029
Vốn hóa thị trường 41,72 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,01
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 0,88
EPS 108,82
PE 62,49
PB 0,59

Tin tức về HKT

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 139.361 9,60 +0,10/+0,01%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 163.000 5,65 +0,25/+0,05%
AGX 150 40,00
0/0%
ANT 2.100 14,00 +0,10/+0,01%
APF 3.310 70,60 +0,10/+0,00%
ATA 0 0,00
0/0%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 100 57,30
0/0%