CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Kim loại màu
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
http://metalhcm.com.vn/en/
+84 (28) 382-94623
Fax
+84 (28) 383-90403
Email
kimkhitp@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HMC
Sàn HOSE
Giá hiện tại
10,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 10,10 - 10,20
Khối lượng 6.900
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,37
Biến động trong 52 tuần 7,79 - 34,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 22.200,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 27.299.999
Vốn hóa thị trường 275,73 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,02
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 1,99
EPS 114,74
PE 88,03
PB 0,74

Tin tức về HMC

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Kim loại màu

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
CKA 0 0,00
0/0%
CKD 0 0,00
0/0%
DFC 0 0,00
0/0%
HLA 34.500 0,50 +0,10/+0,25%
HMC 6.900 10,10
0/0%
HSV 4.035 3,80 -0,10/-0,03%
KLM 0 0,00
0/0%
PAS 320.700 3,90
0/0%
PEC 0 0,00
0/0%