CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC : HOSE)
Tài nguyên cơ bản : Kim loại màu
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
http://metalhcm.com.vn/en/
+84 (28) 382-94623
Fax
+84 (28) 383-90403
Email
kimkhitp@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HMC
Sàn HOSE
Giá hiện tại
15,55 (0/0%)
Biến động trong ngày 15,35 - 15,65
Khối lượng 42.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 15,38
Biến động trong 52 tuần 14,50 - 34,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 77.100,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 27.299.999
Vốn hóa thị trường 424,51 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,04
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 2,00
EPS 1.881,14
PE 8,27
PB 1,06

Tin tức về HMC

Cổ phiếu cùng ngành

Tài nguyên cơ bản > Kim loại màu

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
CKA 0 0,00
0/0%
CKD 6.700 28,00 -2,00/-0,07%
DFC 0 0,00
0/0%
HLA 738.951 1,20 +0,10/+0,09%
HMC 42.200 15,55
0/0%
HSV 15.200 7,20 +0,10/+0,01%
KLM 0 0,00
0/0%
PAS 2.760.911 10,10 +0,10/+0,01%
PEC 0 0,00
0/0%