CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HSP
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
11,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 12,00 - 12,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 16,78
Biến động trong 52 tuần 10,70 - 18,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 200,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 12.027.086
Vốn hóa thị trường 133,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,12
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,06
Đòn bẩy tài chính 0,29
EPS 866,81
PE 12,81
PB 0,80

Tin tức về HSP

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 153.500 17,25 -0,50/-0,03%
ACE 100 40,00 -5,50/-0,12%
ADP 2.600 24,30 -0,10/0,00%
BCC 1.783.832 16,70 +0,70/+0,04%
BDT 100 43,70 +5,70/+0,15%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.400 15,10
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 4.200 29,30 -0,20/-0,01%