CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên
CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1 : HOSE)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên
604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
www.vicemhatien.com.vn
+84 (28) 383-68363
Fax
+84 (28) 383-61278
Email
hatien1@hatien1.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HT1
Sàn HOSE
Giá hiện tại 16,95 (+0,25/+1,50%)
Biến động trong ngày 16,90 - 17,40
Khối lượng 1.330.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 16,82
Biến động trong 52 tuần 14,00 - 28,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 876.070,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 381.589.911
Vốn hóa thị trường 6.467,95 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,09
ROA (%) 0,02
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính 0,72
EPS 509,24
PE 33,28
PB 1,27

Tin tức về HT1

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 153.500 17,25 -0,50/-0,03%
ACE 100 40,00 -5,50/-0,12%
ADP 2.600 24,30 -0,10/0,00%
BCC 1.783.832 16,70 +0,70/+0,04%
BDT 100 43,70 +5,70/+0,15%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.400 15,10
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 4.200 29,30 -0,20/-0,01%