CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE : UPCOM)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang – Khánh Hòa
kpceco.com.vn
+84 (258) 625-6699
Fax
+84 (258) 625-1235
Email
ctybtlt.dlkh@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK KCE
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
10,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,58
Biến động trong 52 tuần 9,60 - 19,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 20,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.500.000
Vốn hóa thị trường 18,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,17
EPS 656,98
PE 18,87
PB 0,71

Tin tức về KCE

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 161.600 15,80 -0,40/-0,02%
ACE 1.400 35,20 +0,10/+0,00%
ADP 206 24,20 -2,00/-0,08%
BCC 305.480 11,00 -0,50/-0,04%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 89.700 10,70 -0,60/-0,05%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 13.900 27,50 -0,50/-0,02%