CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE : UPCOM)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang – Khánh Hòa
kpceco.com.vn
+84 (258) 625-6699
Fax
+84 (258) 625-1235
Email
ctybtlt.dlkh@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK KCE
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 10,8 (+0,30/+2,86%)
Biến động trong ngày 10,80 - 10,80
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,78
Biến động trong 52 tuần 8,50 - 14,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 40,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.500.000
Vốn hóa thị trường 15,75 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,13
EPS 385,22
PE 27,26
PB 0,61

Tin tức về KCE

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 41.100 13,80
0/0%
ACE 0 0,00
0/0%
ADP 10 0,00
0/0%
BCC 768.298 13,20
0/0%
BDT 188.750 15,50 -0,10/-0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 90.100 5,80 +0,10/+0,02%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 100 23,40 +0,80/+0,04%