CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE : UPCOM)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang – Khánh Hòa
kpceco.com.vn
+84 (258) 625-6699
Fax
+84 (258) 625-1235
Email
ctybtlt.dlkh@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK KCE
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 8,9 (-0,10/-1,11%)
Biến động trong ngày 8,90 - 8,90
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,99
Biến động trong 52 tuần 8,50 - 11,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 30,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.500.000
Vốn hóa thị trường 14,25 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,13
EPS 385,22
PE 24,66
PB 0,55

Tin tức về KCE

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 46.400 12,30 -0,25/-0,02%
ACE 18.201 36,00 -0,30/-0,01%
ADP 0 0,00
0/0%
BCC 428.254 9,50 -0,10/-0,01%
BDT 7.200 14,20 -0,10/-0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 368.700 10,00 -0,10/-0,01%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%