CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
http://ctnkh.com.vn/
+84 (258) 381-5372
Fax
+84 (258) 381-0740
Email
suppor@ctnkh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK KHW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
22,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 22,80
Biến động trong 52 tuần 14,40 - 28,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 28.599.996
Vốn hóa thị trường 652,08 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,19
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,16
Đòn bẩy tài chính 0,70
EPS 1.794,84
PE 12,70
PB 2,13

Tin tức về KHW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 100 21,40 +2,70/+0,14%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 600 34,50
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 115.700 46,20
0/0%
BWS 4.600 27,00
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%