CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS : HNX)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất chuyên dụng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Khu Phương Lai6. Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
www.supelamthao.vn
+84 (210) 382-5135
Fax
+84 (210) 382-5126
Email
supelt@supelamthao.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LAS
Sàn HNX
Giá hiện tại 18,7 (+0,20/+1,08%)
Biến động trong ngày 18,40 - 18,90
Khối lượng 1.015.502
Giá trung bình ( 10 ngày ) 20,87
Biến động trong 52 tuần 8,70 - 23,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.451.350,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 112.856.400
Vốn hóa thị trường 2.110,41 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,16
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,11
Đòn bẩy tài chính 0,66
EPS 1.315,97
PE 14,21
PB 1,49

Tin tức về LAS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 61.100 27,35
0/0%
BT1 0 0,00
0/0%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 0 0,00
0/0%
DCM 1.889.400 30,10 -0,50/-0,02%
DHB 900 9,60 +0,80/+0,09%
DOC 31.100 8,60 +0,10/+0,01%
DPM 864.700 31,30 -0,30/-0,01%
HAI 0 0,00
0/0%