CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS : HNX)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất chuyên dụng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Khu Phương Lai6. Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
www.supelamthao.vn
+84 (210) 382-5135
Fax
+84 (210) 382-5126
Email
supelt@supelamthao.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LAS
Sàn HNX
Giá hiện tại
8,20 (0/0%)
Biến động trong ngày 8,20 - 8,30
Khối lượng 94.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,18
Biến động trong 52 tuần 5,00 - 21,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 146.790,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 112.856.400
Vốn hóa thị trường 925,42 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,70
EPS 779,52
PE 10,52
PB 0,69

Tin tức về LAS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 1.700 16,30 -0,10/-0,01%
BT1 0 0,00
0/0%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 0 0,00
0/0%
DCM 346.600 24,35 -0,05/0,00%
DHB 0 0,00
0/0%
DOC 0 0,00
0/0%
DPM 302.300 33,55 -0,05/0,00%
HAI 0 0,00
0/0%