CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS : HNX)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất chuyên dụng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Khu Phương Lai6. Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
www.supelamthao.vn
+84 (210) 382-5135
Fax
+84 (210) 382-5126
Email
supelt@supelamthao.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LAS
Sàn HNX
Giá hiện tại
12,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 12,70 - 13,10
Khối lượng 236.202
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,35
Biến động trong 52 tuần 5,00 - 15,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 494.330,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 112.856.400
Vốn hóa thị trường 1.444,56 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,54
EPS 848,94
PE 15,08
PB 1,08

Tin tức về LAS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 57.700 18,90 +0,10/+0,01%
BT1 0 0,00
0/0%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 1.000 16,10 -0,50/-0,03%
DCM 1.884.000 32,75 -0,05/0,00%
DHB 4.700 7,80 +0,50/+0,07%
DOC 3.105 8,70
0/0%
DPM 2.484.100 36,90 -0,10/0,00%
HAI 0 0,00
0/0%