CTCP Xi măng Hồng Phong
CTCP Xi măng Hồng Phong (LCC : UPCOM)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Xi măng Hồng Phong
Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn
www.ximanglangson.com.vn
+84 (25) 387-0196
Fax
+84 (25) 387-2957
Email
ximanglangson123@yahoo.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LCC
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
10,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,00
Biến động trong 52 tuần 3,10 - 3,10
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 5.838.999
Vốn hóa thị trường 18,10 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính -1,77
EPS -4.140,33
PE
PB -0,04

Tin tức về LCC

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 232.000 18,25 -0,15/-0,01%
ACE 100 49,40 +4,80/+0,11%
ADP 1.000 26,00 +1,50/+0,06%
BCC 550.500 16,00 +0,10/+0,01%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 6.900 2,70 +0,30/+0,13%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.000 15,60 +1,00/+0,07%
BT6 3.990 6,20 +0,60/+0,11%
BTD 4.800 29,40
0/0%