CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng
CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng
Số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
http://www.lawaco.com/
+84 (263) 382-2240
Fax
+84 (263) 382-4050
Email
lawaco@lawaco.com

Thông tin giao dịch

Mã CK LDW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
12,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,70
Biến động trong 52 tuần 12,70 - 13,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 78.800.000
Vốn hóa thị trường 1.000,76 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,17
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính 0,34
EPS 479,79
PE 26,47
PB 1,15

Tin tức về LDW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 200 16,00 +1,70/+0,12%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 169.600 48,80
0/0%
BWS 0 0,00
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%