CTCP Đầu tư Cầu đường CII
CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC : HOSE)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Đầu tư Cầu đường CII
477-479 An Dương Vương, P. 11, Q. 6, Tp.HCM
ciibr.com.vn
+84 (28) 386-88239
Fax
+84 (28) 386-88189
Email
ciibr@ciibr.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LGC
Sàn HOSE
Giá hiện tại
60,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 59,58
Biến động trong 52 tuần 45,85 - 65,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 170,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 192.854.765
Vốn hóa thị trường 11.571,29 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,67
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,18
Đòn bẩy tài chính 3,42
EPS 5.042,41
PE 11,90
PB 2,94

Tin tức về LGC

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 21.200 13,50 -0,45/-0,03%
ACE 3.907 35,60 -0,40/-0,01%
ADP 11.900 31,15 +2,00/+0,07%
BCC 186.044 8,20 -0,30/-0,04%
BDT 49.500 9,60 -0,20/-0,02%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 36.903 8,00 +0,10/+0,01%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 200 18,80 -3,20/-0,15%