CTCP Đầu tư Cầu đường CII
CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC : HOSE)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Đầu tư Cầu đường CII
477-479 An Dương Vương, P. 11, Q. 6, Tp.HCM
ciibr.com.vn
+84 (28) 386-88239
Fax
+84 (28) 386-88189
Email
ciibr@ciibr.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LGC
Sàn HOSE
Giá hiện tại
45,95 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 45,95
Biến động trong 52 tuần 39,10 - 63,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 192.854.765
Vốn hóa thị trường 8.861,68 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,58
ROA (%) 0,02
ROE (%) 0,06
Đòn bẩy tài chính 1,68
EPS 1.126,24
PE 40,80
PB -3,74

Tin tức về LGC

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 232.000 18,25 -0,15/-0,01%
ACE 100 49,40 +4,80/+0,11%
ADP 1.000 26,00 +1,50/+0,06%
BCC 550.500 16,00 +0,10/+0,01%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 6.900 2,70 +0,30/+0,13%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 70.000 15,60 +1,00/+0,07%
BT6 3.990 6,20 +0,60/+0,11%
BTD 4.800 29,40
0/0%