CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3 : UPCOM)
Tài chính : Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
Ấp 3A, Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
www.blip.vn
+84 (271) 364-5206
Fax
+84 (271) 364-5204
Email
office@blip.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK MH3
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 49,8 (+6,40/+14,75%)
Biến động trong ngày 49,80 - 49,80
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 45,48
Biến động trong 52 tuần 46,20 - 65,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 140,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 24.000.000
Vốn hóa thị trường 1.272,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,47
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,23
Đòn bẩy tài chính 3,01
EPS 2.248,97
PE 23,57
PB 5,21

Tin tức về MH3

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAV 177.453 6,20 -0,40/-0,06%
AGG 232.200 36,00 -0,15/0,00%
API 556.404 11,70 -1,20/-0,09%
ASM 5.544.100 11,85 -2,35/-0,17%
BCI 51.340 41,90 +0,30/+0,01%
BII 1.460.341 2,70 -0,30/-0,10%
BVL 0 0,00
0/0%
C21 6.500 13,40 +0,50/+0,04%
CCI 5.800 23,25 +0,20/+0,01%
CCL 92.400 6,65 -0,45/-0,06%