CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai khoáng chung
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
http://www.minco.com.vn
+84 (235) 366-5022
Fax
+84 (235) 366-5024
Email
minco@dng.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK MIC
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
10,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 11,28
Biến động trong 52 tuần 7,70 - 16,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 190,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 5.514.621
Vốn hóa thị trường 59,56 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,06
Đòn bẩy tài chính 0,84
EPS 767,65
PE 14,07
PB 1,03

Tin tức về MIC

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACM 0 0,00
0/0%
AMC 0 0,00
0/0%
ATG 0 0,00
0/0%
BGM 0 0,00
0/0%
BKC 600 6,60
0/0%
BMC 4.400 12,85 +0,05/+0,00%
BMJ 0 0,00
0/0%
CBI 1.100 9,20 +0,90/+0,11%
CMI 0 0,00
0/0%