Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai khoáng chung
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Số 2 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
www.mitraco.com.vn
+84 (239) 385-5603
Fax
+84 (239) 385-5606
Email
contact@mitraco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK MTA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
3,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 3,70 - 3,90
Khối lượng 2.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 3,89
Biến động trong 52 tuần 3,80 - 7,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 3.780,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 110.113.591
Vốn hóa thị trường 462,48 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,06
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,00
Đòn bẩy tài chính 0,68
EPS -188,66
PE -22,26
PB 0,39

Tin tức về MTA

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACM 0 0,00
0/0%
AMC 0 0,00
0/0%
ATG 0 0,00
0/0%
BGM 0 0,00
0/0%
BKC 100 7,10 +0,10/+0,01%
BMC 15.500 14,90 -0,40/-0,03%
BMJ 0 0,00
0/0%
CBI 700 6,90 -0,20/-0,03%
CMI 0 0,00
0/0%