Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai khoáng chung
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Số 2 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
www.mitraco.com.vn
+84 (239) 385-5603
Fax
+84 (239) 385-5606
Email
contact@mitraco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK MTA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 4,8 (+0,20/+4,35%)
Biến động trong ngày 4,70 - 5,10
Khối lượng 31.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 4,10
Biến động trong 52 tuần 3,30 - 6,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 11.160,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 110.113.591
Vốn hóa thị trường 528,55 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,04
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,00
Đòn bẩy tài chính 0,78
EPS -101,99
PE -47,06
PB 0,45

Tin tức về MTA

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACM 0 0,00
0/0%
AMC 0 0,00
0/0%
ATG 0 0,00
0/0%
BGM 0 0,00
0/0%
BKC 4 0,00
0/0%
BMC 66.400 16,80 +0,20/+0,01%
BMJ 113 10,40 +0,90/+0,09%
CBI 0 0,00
0/0%
CMI 0 0,00
0/0%