CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (21) 4386-8928
Fax
+84 (21) 4386-8928
Email
nedi2.hn@nedi2.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
33,60 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 33,24
Biến động trong 52 tuần 25,20 - 33,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 850,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.679,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,00
EPS 2.141,36
PE 15,69
PB 2,16

Tin tức về ND2

ND2: Thay đổi nhân sự

01/03/2024 11:47:00

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 400 58,20
0/0%
BHA 9.000 17,90 -0,10/-0,01%
BSA 16.500 22,90 +0,30/+0,01%
BTP 43.900 14,10
0/0%
CHP 69.900 29,60 -0,25/-0,01%
DNA 2.893 21,00 -3,50/-0,14%
DNC 1.000 50,60 -3,00/-0,06%
DNH 11 0,00
0/0%
DRL 2.000 67,10 +0,10/+0,00%
DTE 0 0,00
0/0%