CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (20) 350-1540
Fax
+84 (20) 390-6661
Email
nedi2.hn@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 31 (+0,50/+1,64%)
Biến động trong ngày 31,00 - 31,00
Khối lượng 600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 30,45
Biến động trong 52 tuần 28,00 - 35,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.860,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.424,83 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,63
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,17
Đòn bẩy tài chính 1,37
EPS 2.394,69
PE 11,90
PB 2,11

Tin tức về ND2

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 0 0,00
0/0%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 5.000 17,80 -0,10/-0,01%
BTP 5.600 13,35 -0,15/-0,01%
CHP 12.700 23,30
0/0%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 900 64,50
0/0%
DTE 0 0,00
0/0%