CTCP Tập đoàn 911
CTCP Tập đoàn 911 (NO1 : HOSE)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Tập đoàn 911
Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
https://911group.com.vn
+84 (24) 668-60911
Fax
+84 (24) 368-88911
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK NO1
Sàn HOSE
Giá hiện tại 9,05 (+0,05/+0,56%)
Biến động trong ngày 8,50 - 9,05
Khối lượng 54.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,90
Biến động trong 52 tuần 6,50 - 11,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 283.950,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 24.000.000
Vốn hóa thị trường 217,20 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,07
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 2,66
EPS 1.255,96
PE 7,21
PB 0,83

Tin tức về NO1

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 21.500 12,30 -0,40/-0,03%
ACE 302 34,90 +2,00/+0,06%
ADP 600 18,00 -1,00/-0,05%
BCC 331.701 11,10 +0,10/+0,01%
BDT 12.400 16,50
0/0%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 633.510 9,30 -0,60/-0,06%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%