CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK NTH
Sàn HNX
Giá hiện tại 59,1 (+1,10/+1,90%)
Biến động trong ngày 58,50 - 59,70
Khối lượng 800
Giá trung bình ( 10 ngày ) 56,49
Biến động trong 52 tuần 39,60 - 61,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 360,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 10.802.053
Vốn hóa thị trường 638,40 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,28
ROE (%) 0,40
Đòn bẩy tài chính 0,36
EPS 6.397,10
PE 9,24
PB 3,44

Tin tức về NTH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 1.000 46,00 -0,90/-0,02%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 5.432 17,00 +0,30/+0,02%
BTP 9.800 15,85 +0,05/+0,00%
CHP 28.400 25,30 +0,10/+0,00%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 800 64,00
0/0%
DTE 0 0,00
0/0%