CTCP Pin Hà Nội
CTCP Pin Hà Nội (PHN : HNX)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm gia dụng không lâu bền
CTCP Pin Hà Nội
Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
www.habaco.com.vn
+84 (24) 386-15365
Fax
+84 (24) 386-12549
Email
habaco@habaco.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK PHN
Sàn HNX
Giá hiện tại 43,5 (+3,90/+9,85%)
Biến động trong ngày 40,20 - 43,50
Khối lượng 1.511
Giá trung bình ( 10 ngày ) 37,11
Biến động trong 52 tuần 27,10 - 43,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 60,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 7.253.911
Vốn hóa thị trường 261,14 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,19
ROA (%) 0,24
ROE (%) 0,31
Đòn bẩy tài chính 0,15
EPS 5.410,50
PE 6,65
PB 1,90

Tin tức về PHN

PHN: Thay đổi nhân sự

03/10/2023 10:57:00

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm gia dụng không lâu bền

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ASA 0 0,00
0/0%
DCS 0 0,00
0/0%
DQC 7.800 17,90 +0,35/+0,02%
DTN 0 0,00
0/0%
HHA 0 0,00
0/0%
NET 22.000 60,10 +0,10/+0,00%
NHT 6.800 12,10
0/0%
PAC 500 27,85 -0,10/0,00%
PHN 1.511 43,50 +3,90/+0,10%
RAL 57.900 105,00 +2,00/+0,02%