CTCP Thủy điện Quế Phong
CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Quế Phong
Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
www.thuydienquephong.com.vn
+84 (38) 388-5709
Fax
+84 (38) 388-5215
Email
thuydienqp@yahoo.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK QPH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 29,6 (+3,80/+14,73%)
Biến động trong ngày 29,60 - 29,60
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 28,80
Biến động trong 52 tuần 23,00 - 32,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 160,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.583.100
Vốn hóa thị trường 550,06 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,61
ROA (%) 0,17
ROE (%) 0,23
Đòn bẩy tài chính 0,33
EPS 3.990,90
PE 7,42
PB 1,48

Tin tức về QPH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 400 39,00 -0,50/-0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 20.600 17,00
0/0%
BTP 11.500 12,85 -0,05/0,00%
CHP 13.500 24,70 -0,15/-0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 300 40,50 +5,00/+0,14%
DRL 400 65,60 +0,60/+0,01%
DTE 0 0,00
0/0%