CTCP Sông Ba
CTCP Sông Ba (SBA : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Sông Ba
573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
www.songba.vn
+84 (236) 365-3592
Fax
+84 (236) 365-3593
Email
sba2007@songba.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SBA
Sàn HOSE
Giá hiện tại
25,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 24,85 - 25,15
Khối lượng 13.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 24,73
Biến động trong 52 tuần 19,10 - 27,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 21.690,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 60.488.261
Vốn hóa thị trường 1.518,26 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,64
ROA (%) 0,19
ROE (%) 0,27
Đòn bẩy tài chính 0,39
EPS 4.152,87
PE 6,04
PB 1,52

Tin tức về SBA

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 100 46,90 +0,50/+0,01%
BHA 40.000 13,50 -1,20/-0,08%
BSA 43.064 16,70
0/0%
BTP 13.800 15,80 +0,30/+0,02%
CHP 24.900 25,20
0/0%
DNA 100 18,40 -1,60/-0,08%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 1.600 64,00
0/0%
DTE 9.000 4,80 -0,40/-0,08%