CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT : HOSE)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm thực phẩm
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
ttcagris.com.vn
+84 (276) 375-3250
Fax
+84 (276) 383-9834
Email
ttcs@ttcsugar.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SBT
Sàn HOSE
Giá hiện tại 17 (+0,60/+3,66%)
Biến động trong ngày 16,45 - 17,25
Khối lượng 4.425.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 16,56
Biến động trong 52 tuần 9,91 - 19,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 3.348.820,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 673.188.563
Vốn hóa thị trường 11.040,29 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,11
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 1,85
EPS 1.031,97
PE 15,89
PB 1,17

Tin tức về SBT

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AFX 182.445 9,60 +0,30/+0,03%
AGC 93.400 0,90 +0,10/+0,13%
AGM 0 0,00
0/0%
AGX 0 0,00
0/0%
ANT 3.100 15,00
0/0%
APF 120 69,80
0/0%
ATA 2.400 1,30 +0,10/+0,08%
ATS 0 0,00
0/0%
BBC 0 0,00
0/0%