CTCP Sơn Đồng Nai
CTCP Sơn Đồng Nai (SDN : HNX)
Xây dựng và vật liệu xây dựng : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Sơn Đồng Nai
Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
www.dongnaipaint.vn
+84 (251) 383-6451
Fax
+84 (251) 383-6091
Email
visitsdn@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SDN
Sàn HNX
Giá hiện tại
42,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 43,68
Biến động trong 52 tuần 35,40 - 60,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 50,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.518.218
Vốn hóa thị trường 63,77 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,28
ROA (%) 0,15
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,84
EPS 8.681,42
PE 4,84
PB 1,23

Tin tức về SDN

Cổ phiếu cùng ngành

Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 296.000 18,00 +0,10/+0,01%
ACE 100 39,10 -6,90/-0,15%
ADP 300 24,40 +0,10/+0,00%
BCC 645.311 15,90 -0,20/-0,01%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 6.300 2,80 +0,10/+0,04%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 76.000 15,00 +0,10/+0,01%
BT6 200 5,80 +0,30/+0,05%
BTD 6.800 30,90 +0,70/+0,02%