Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Tài chính : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 13,8 (+1,00/+7,81%)
Biến động trong ngày 11,10 - 13,80
Khối lượng 87.547
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,93
Biến động trong 52 tuần 12,00 - 22,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 6.860,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 308.000.000
Vốn hóa thị trường 4.004,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính
EPS 502,13
PE 25,89
PB 1,17

Tin tức về SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 2.953.622 8,50 -1,00/-0,11%
ACB 8.485.400 18,65 -1,35/-0,07%
BAB 17.514 14,40 -0,50/-0,03%
BID 1.716.300 29,20 -1,80/-0,06%
BVB 609.500 10,20 -1,00/-0,09%
CTG 8.381.600 19,95 -1,45/-0,07%
EIB 7.445.500 37,20 +0,25/+0,01%
EVF 584.000 8,85 -0,65/-0,07%