Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Tài chính : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
14,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 14,10 - 14,20
Khối lượng 6.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,48
Biến động trong 52 tuần 11,10 - 15,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 10.330,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 308.000.000
Vốn hóa thị trường 4.342,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính
EPS 616,85
PE 22,86
PB 1,25

Tin tức về SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 1.376.302 9,00
0/0%
ACB 6.353.700 21,80
0/0%
BAB 6.416 14,40 -0,10/-0,01%
BID 363.300 44,50 -0,30/-0,01%
BVB 576.270 11,40 -0,20/-0,02%
CTG 4.258.200 28,80 +0,10/+0,00%
EIB 2.784.100 20,95
0/0%
EVF 648.800 9,85 +0,25/+0,03%