Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Tài chính : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
12,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 12,70 - 13,00
Khối lượng 1.044
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,61
Biến động trong 52 tuần 12,00 - 22,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 6.860,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 308.000.000
Vốn hóa thị trường 4.004,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính
EPS 502,13
PE 25,89
PB 1,17

Tin tức về SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 1.737.261 8,60 +0,50/+0,06%
ACB 4.032.300 22,50 +0,40/+0,02%
BAB 8.154 14,00 +0,30/+0,02%
BID 680.500 41,40 +0,30/+0,01%
BVB 525.303 9,30 +0,50/+0,06%
CTG 4.837.600 27,50 +0,25/+0,01%
EIB 2.037.700 22,35 +0,35/+0,02%
EVF 126.100 7,44 +0,24/+0,03%