Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Ngân hàng : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 14 (+0,10/+0,72%)
Biến động trong ngày 13,90 - 14,40
Khối lượng 7.915
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,76
Biến động trong 52 tuần 12,00 - 22,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 17.720,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 308.000.000
Vốn hóa thị trường 4.312,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,04
Đòn bẩy tài chính
EPS 502,13
PE 27,88
PB 1,26

Tin tức về SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Ngân hàng > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 2.165.789 12,00 +0,30/+0,03%
ACB 3.154.600 24,95 +0,15/+0,01%
BAB 11.200 16,80
0/0%
BID 3.772.200 41,00 +1,80/+0,05%
BVB 808.543 14,10 +0,20/+0,01%
CTG 6.225.200 29,45 +0,80/+0,03%
EIB 235.800 30,00 +0,05/+0,00%
EVF 238.300 11,25 +0,30/+0,03%