CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
www.saigonwater.com.vn
+84 (28) 629-18483
Fax
+84 (28) 629-18489
Email
Info@saigonwater.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SII
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
17,20 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,92
Biến động trong 52 tuần 11,50 - 18,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 240,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 64.522.104
Vốn hóa thị trường 1.109,78 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) -0,04
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 0,72
EPS -1.486,29
PE
PB 0,88

Tin tức về SII

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 100 21,50 -0,50/-0,02%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 101 38,50 +3,50/+0,10%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 122.700 44,30 -0,60/-0,01%
BWS 0 0,00
0/0%
CLW 200 32,60 +2,10/+0,07%