CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
www.saigonwater.com.vn
+84 (28) 629-18483
Fax
+84 (28) 629-18489
Email
Info@saigonwater.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SII
Sàn HOSE
Giá hiện tại 13,55 (+0,55/+4,23%)
Biến động trong ngày 12,10 - 13,55
Khối lượng 3.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,84
Biến động trong 52 tuần 12,60 - 23,55
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.540,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 64.522.104
Vốn hóa thị trường 909,76 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) -0,06
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,01
Đòn bẩy tài chính 0,68
EPS -983,01
PE
PB 0,68

Tin tức về SII

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 0 0,00
0/0%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 519.200 40,95 -3,05/-0,07%
BWS 0 0,00
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%