CTCP Chứng khoán SSI
CTCP Chứng khoán SSI (SSI : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán SSI
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
www.ssi.com.vn
+84 (28) 382-42897
Fax
+84 (28) 382-42997
Email
Info@ssi.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SSI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 32,6 (-2,15/-6,19%)
Biến động trong ngày 32,35 - 33,95
Khối lượng 69.559.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 35,20
Biến động trong 52 tuần 13,05 - 37,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 35.147.440,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.499.138.669
Vốn hóa thị trường 48.871,92 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,59
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,08
Đòn bẩy tài chính 1,29
EPS 999,22
PE 32,63
PB 2,14

Tin tức về SSI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 4.861.372 11,00 -0,90/-0,08%
ABW 988.563 12,90 -1,10/-0,08%
AGR 5.305.200 18,00 -1,35/-0,07%
APG 4.420.200 10,90 -0,80/-0,07%
APS 2.376.980 8,30 -0,50/-0,06%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 543.365 12,70 -1,30/-0,09%
BSI 2.969.500 38,95 -2,90/-0,07%
BVS 1.016.632 26,80 -2,50/-0,09%
CSI 63.900 46,00 -2,30/-0,05%