CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Dịch vụ tiêu dùng đặc chủng
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
102A Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
www.savitechco.com.vn
+84 (28) 395-60169
Fax
+84 (28) 395-60893
Email
savitechco@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK SVT
Sàn HOSE
Giá hiện tại
13,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 13,00 - 13,00
Khối lượng 28.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,02
Biến động trong 52 tuần 9,51 - 13,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 16.690,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 17.310.978
Vốn hóa thị trường 225,04 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,04
ROA (%) 0,12
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 0,01
EPS 1.504,56
PE 8,64
PB 0,95